top of page

HUISREGELS

WELKOM

De huisregels zijn bedoeld om de veiligheid en het welzijn van elke bezoeker onder het dak van de Noordwaards te garanderen. Met dit in gedachten is niemand vrijgesteld van onze huisregels, inclusief personeel, gasten, partners, huurders, artiesten en andere aanwezigen. Deze ruimte wordt door iedereen anders ervaren en jouw gedrag zal invloed hebben op de ervaringen van anderen. Daarom behouden wij ons het recht voor om de toegang te weigeren, u te verwijderen, de toegang te verbieden en/of aangifte te doen bij de autoriteiten wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

AGRESSIE

Wij accepteren geen enkele vorm van agressie, discriminatie, uitsluiting en fysieke en/of verbale intimidatie, - inclusief maar niet beperkt tot - xenofobie, homofobie, transfobie, racisme, seksisme, colorisme, bekwaamheid, leeftijdsdiscriminatie. Elke activiteit van deze aard zal leiden tot onmiddellijke verwijdering en eventuele verdere maatregelen.

LEEFTIJD

De minimumleeftijd voor toegang als gast is 21 jaar. De deurwachter en de beveiliging hebben het recht en de mogelijkheid om om legitimatie te vragen. Indien om welke reden dan ook niet wordt verstrekt, wordt uw toegang geweigerd.

 

UITDRUKKING

Noordwaards heeft een kom-zoals-je-bent en doe-jij-mentaliteit. Zelfexpressie via mode wordt aangemoedigd, maar beperkt tot kleding die als beledigend, kwetsend en/of aanzetten tot geweld kan worden beschouwd. Noordwaards behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving de toegang te weigeren en/of te verwijderen.

SCHOENEN

Vanwege veiligheidsredenen is geschikt schoeisel vereist. Open schoenen zoals slippers, sandalen, hoge hakken en alles met een dunne zool worden als onveilig beschouwd. Wanneer u overweegt onveilig schoeisel te dragen, kan uw toegang worden ontzegd.

GROEPEN

Tijdens onze clubavonden ontmoedigen we langs te komen met een groep groter dan 6 personen vanwege de invloed van grote groepen in onze ruimte.

OMGEVING

Houd rekening met onze buren, omgeving en andere aanwezigen bij aankomst, wachten, binnenkomen en verlaten van Noordwaards. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ontzegging van de toegang of verwijdering van de locatie.

INVLOED

Bezoekers die zich niet kunnen beheersen, zichtbaar onder invloed zijn van middelen of niet willen samenwerken met ons personeel, wordt toegang ontzegd of uit de ruimte verwijderd.

BEPALINGEN

Het meenemen van voedsel en vloeistoffen (inclusief hygiëneproducten op vloeibare basis) naar Noordwaards is verboden. Breng de portier en de beveiliging op de hoogte van alles wat om medische redenen nodig is.

FOUILLEREN

Als u Noordwaards binnengaat, gaat u ermee akkoord dat u gefouilleerd wordt. Wanneer u er niet mee instemt gefouilleerd te worden, behouden wij ons het recht voor om de toegang te weigeren. Wanneer u zich ongemakkelijk voelt bij het zoeken door een specifiek teamlid, bieden wij een alternatief op basis van uw behoeften.

TELEFOON

Bij enkele evenementen in Noordwaards wordt mogelijk de camera van uw telefoon afgedekt. Indien u het niet eens bent met deze bepaling, behoudt Noordwaards zich het recht voor u de toegang te ontzeggen. In het belang van de privacy van bezoekers en hun beleving in onze ruimte, vragen wij u geen foto’s te maken, video’s te maken en geen flits te gebruiken. Als u dit wel doet, volgt er een waarschuwing en mogelijke verwijdering van de locatie.

ROKEN

Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte op onze binnenplaats. Dit omvat e-sigaretten, vaporizerpennen, gewone tabak en andere rookproducten. Binnen roken leidt tot onmiddellijke verwijdering.

STOFFEN

Openlijk gebruik, bezit en handel in illegale stoffen en wapens in en rondom Noordwaards is verboden. Indien nodig worden de eerste hulpverleners gecontacteerd.

 

BEELD

Het gebruik van licht en beeldmateriaal door Noordwaards kan gevaarlijk zijn voor bezoekers met een gevoeligheid voor epilepsie en personen die eerder een beroerte hebben gehad. Voor eventuele complicaties als gevolg hiervan kan Noordwaards niet aansprakelijk worden gesteld.

 

TOEZICHT

Om de veiligheid van bezoekers te garanderen, maakt Noordwaards gebruik van cameratoezicht in en rond het pand.

 

EERSTE ANTWOORDERS

Noordwaards is verplicht de wet te handhaven en eerstehulpverleners te bellen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

 

VERLOREN & GEVONDEN

Noordwaards kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren voorwerpen, hoewel wij ons uiterste best doen om verloren voorwerpen terug te vinden. Gevonden voorwerpen bewaren wij maximaal twee weken. Als u denkt dat u iets kwijt bent, neem dan contact op met infonoordwaards.nl met een gedetailleerde beschrijving van uw artikel en een foto als u die heeft. 

FEEDBACK

Als u feedback wilt delen om Noordwaards te verbeteren, neem dan contact op met info@noordwaards.nl

 

INCIDENTEN

Wanneer er zich een incident heeft voorgedaan die de aandacht van Noordwaards nodig heeft, neem dan contact op met ons incidenten@noordwaards.nl 

bottom of page